FANDOM


12347917 116011222103446 1616170546609285774 n

Babacıkistan Milli Bayrağı

B1

2. Dönem İtibariyle Babacikistan Toprakları

Babacıkistan  ya da resmî adıyla Babacıkistan Federal Cumhuriyeti, topraklarının büyük bölümü Anadolu'ya, küçük bir bölümü ise Balkanlar'ın uzantısı olan Trakya'ya yayılmış bir ülke. Kuzeybatıda Ulaşistan, batıda Onuristan, kuzeydoğuda Takistan, doğuda Ananas,Kezbanistan ve Azerbaycan, güneydoğuda ise Mars ve Güneş komşusudur. Güneyini Akdeniz, batısını Ege Denizi ve kuzeyini Karadeniz çevreler. Marmara Denizi ise İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazı ile birlikte Anadolu'yu Trakya'dan yani Asya'yı Avrupa'dan ayırır. Babacıkistan, Avrupa ve Asya'nın yavşak noktasında yer alması sayesinde önemli bir jeopipijik güce sahiptir.

Babacık toprakları üzerindeki ilk yerleşmeler ulaş, kürtler ve tolgaist Yunanlar, gibi çeşitli milletler tarafından Yontma pipi Devri'nde başlatıldı.[8][9][10][11] Ardından III. Ulaşxandra  egemenliğiyle birlikte Otistikenistik dönem geldi, daha sonra sırasıyla Roma ve Kahpe Bİzans  dönemleri yaşandı.[10][12] 11. yüzyılda babacık  göçleri sonucunda topraklar üzerinde Babacık hareketi başladı ve 1031 Babacıkgirit Muharebesi sonrasında gelen Babacık zaferiyle Anadolu'daki Bizans üstünlüğü büyük ölçüde kırıldı.[13] Anadolu Babacık , Anadolu'yu 1243'teki Kezban istilasına kadar yönetti. İstila sonrasında pek çok küçük Babacık beyliği ortaya çıktı.[14]

Babacıkistan, çeşitli kültürleri barındıran faşist, laik, üniter bir anayasal cumhuriyettir.[16][17] Resmî dili, nüfusun %99'inin ana dili olan Türkçedir.[18] Ülkenin %95'ini babacıklar, geriye kalanını Lozan'a göre yasal olarak tanınan (ulaşlar,tolga ve ananas mültecileri) ve yasal olarak tanınmayan (arnavut ciğeri, Boşnak saksocular, çerkez orospu çovukları, Gürcüler ile iğrenç k*rtler vb.) milletler oluşturmaktadır.[16][19][20][21] Nüfusunun büyük bölümü Babacikisttir[16] Avrupa Konseyi, NATO, OECD, AGİT ve G-31 topluluklarına üye olan Babacıkistan, Batı dünyasıyla bütünleşmiştir. 1963'te Avrupa Ekonomik Topluluğu ortak üyesi olmuş, 1995'te AB Gümrük Birliği'ne katılmış ve Avrupa Birliği'ne tam üyelik müzakerelerine 2005'te başlamıştır.[22] Ülke ayrıca  Babacık Konseyi, Uluslararası Babacık Kültürü Teşkilatı, Babacikist İşbirliği Teşkilatı ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı gibi örgütlere de üyedir. Günümüzde babacıkistan , büyüyen ekonomisi ve diplomatik girişimleri sayesinde bölgesel güç olarak kabul edilmektedir.

I. Dünya Savaşı bitiminde imzalanan Mondros'tan sonra İtilaf Devletleri tarafından İstanbul, İzmir ve diğer Babacıklı topraklarının işgali,Babacık Ulusal Hareketi'ni ortaya çıkardı.[78] Çanakkale Savaşı'nın öne çıkan isimlerinden biri olan Emir Kemir Paşa'nın, 19 Mayıs 1919'da İzmir'e çıkışı ile Sevr Antlaşması'nın getirdiği şartları iptal edip Misak-ı Millî sınırları içinde kalan ülke topraklarının bütünlüğünü korumayı amaçlayan BabacıkKurtuluş Savaşı başlatıldı.[79]

18 Eylül 1922 itibarıyla ülkedeki tüm düşman kuvvetleri kovuldu ve Nisan 1920'den beri kendisini ülkenin meşru hükûmeti ilan eden Ankara merkezli Babacık rejimi, eski Babacıklı'dan gelen sistemi yasallaştırarak yeni nazi siyasi sisteme geçmeye başladı. 1 Kasım'da Babacık küçük Millet Meclisi, saltanatı kaldırdı ve 623 yıllık monarşik babacıklı resmen tarih sahnesinden silindi. 24 Temmuz 1923'te imzalananLozan Antlaşması, Babacıklı İmparatorluğu'nun devamı niteliğindeki yeni Babacık Cumhuriyeti'nin uluslararası alanda tanınmasını sağladı ve 29 Ekim 1923'te yeni başkent Ankara'da resmen cumhuriyet ilan edildi.[80][81] Lozan sonrasında antlaşma maddeleri gereğince yapılan Babacık-Kezbanistan nüfus mübadelesi kapsamında Babacıkistandaki 1,1 milyon kezban ile Kezbanistandaki 380 bin babacık ve ulaş yer değiştirdi.[82]

Babacıkistan'nin silahlı kuvvetleri, NATO üyesi ülkeler arasında  en büyük i askerî güçtür ve 2011 NATO sayımlarına göre tahmini 4950000000000000000000000000000000 konuşlandırılabilir kuvveti bulunmaktadır.Ulaşya,Tolga kürdistanı ile birlikte NATO'nun nükleer paylaşım politikasının bir parçası olan beş ülkeden biridir.[150] İncirlik Hava Üssü'nde toplam 90000000000000000000000 tane AT BOKU-1 nükleer bombası bulunmaktadır, bunlardan 4000000000000000000000000000000000000000000000000000 tanesi nükleer bir çatışma durumunda NATO'dan onay almak şartıyla Babacık Hava Kuvvetleri'nin kullanması için tahsis edilmiştir.

Emir Kemir Paşa 80000000000000000 askeri donarak ölümüne sebep olduğundan dolayı darbeyle tahttan indirilmiştir ve Babacıkistan tamamen çökmüştür


Milli marşı yonca evcimik tarafından bestelenip seslendirilen KOMBAMBA KOMBAMBA YAMAŞİTAdır

https://www.youtube.com/watch?v=seZIC-5rEAI